TUMAČENJE Odluke Stožera CZ RH


Budući da je Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske upućeno više upita u vezi s primjenom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja daje se

 

 

TUMAČENJE

Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju

okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke

radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

 

I.

Člankom 9. stavkom 1. točkom 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20 – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima, a točkom 3. istog stavka i članka Zakona propisano je da ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Međutim, odredbom članka 9.a stavkom 1. Zakona propisano je da Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može odlukom privremeno urediti ili zabraniti rad svih ili pojedinih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata ili ograničiti radno vrijeme pojedinih ili svih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata propisanih člankom 9. Zakona, na cijelom ili pojedinom području Republike Hrvatske, u uvjetima posebnih okolnosti. Stavkom 3. članka 9.a  propisano da se na ugostiteljske objekte koji su obuhvaćeni  odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne primjenjuju odredbe članka 9.  Zakona za vrijeme važenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

Dakle, očita intencija zakonodavca je bila da se odredbom 9.a omogući Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske da restriktivnije uredi rad ugostiteljskih objekata, odnosno da ograniči radno vrijeme i rad istih i Stožer svojim odlukama nikako ne omogućava više nego što im to Zakon dozvoljava.

Također, odredbom članka 21. stavkom 4. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” („Narodne novine“, broj: 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14), propisano je, u bitnom, da izvan naseljenog područja naselja disco klub može biti i na otvorenom prostoru.

 

Slijedom navedenog  točka IV. stavak 2. Odluke odnosi se samo na ugostiteljske objekte izvan naseljenog područja naselja, odnosno  samo ugostiteljski objekti izvan naseljenog područja naselja mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost na otvorenom prostoru bez ograničenja radnog vremena, ako je to predviđeno rješenjem o minimalnim uvjetima nadležnog upravnog tijela. Također, napominje se da je u njihove prostore ulazak dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalne COVID potvrde (odnosi se na goste, osoblje, izvođače i dr.).

Prema tome, svi ugostiteljski objekti koji se nalaze u naseljenim mjestima (bez obzira kako su registrirani) mogu, temeljem Odluke Stožera  raditi samo do 24,00 sata. Također, mogu raditi samo na otvorenim prostorima uz iznimku za ugostiteljske objekte koji sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama, kojima je dopušteno usluživati goste koji sjede za stolovima i u zatvorenom prostoru.

 

II.

Stožeri jedinica lokalne samouprave koji, temeljem točke III. stavka 1. podstavka 1. Odluke mogu dati suglasnost za održavanje javnog događanja ili okupljanja na kojem će biti više od 100 osoba s EU digitalnim COVID potvrdama, nisu ovlašteni i ne mogu odlučivati o radnom vremenu ugostiteljskih objekata te ne smiju davati suglasnost za produživanje radnog vremena nakon 24,00 sata.

 

 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske