Provođenje mjera zaštite od požara i od bolesti COVID-19 na grobljima