Primjeri Statuta udruga


Prema Zakonu o udrugama (Narodne novine 74/14) koji je stupio na snagu 01. listopada 2014. godine udruge su dužne uskladiti svoje Statute sa navedenim Zakonom u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona, točnije do 01. listopada 2015. godine.

Kako bi vam olakšali pripreme oko izrade novih Statuta u prilogu se nalaze dva primjera Statuta udruga, usklađena sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) koji vam mogu poslužiti kao primjer i pomoć pri izradi.

PRIMJER_STATUTA_UDRUGE_1
PRIMJER_STATUTA_UDRUGE_2