Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Gola i pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Gola