Poziv udrugama i vjerskim zajednicama na dostavu Izvještaja o provedbi projekta/programa u 2021. godini


Mole se sve udruge i vjerske zajednice s područja Općine Gola, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i vjerskih zajednica od interesa za opće dobro koje provode udruge i vjerske zajednice na području Općine Gola u 2021. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Gola za 2021. godinu, da najkasnije do  31. siječnja 2022. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

 

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore – Općini Gola, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBVEZNA!

 

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati:

  1. a) Opisni izvještaj(dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) – Obrazac 9.1.,
  2. b) Financijski izvještaj(dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloga – Obrazac 9.2.:
  • za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
  • za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
  • ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
  • priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.),
  1. c) Izjava o urednom ispunjavanju obveza iz prethodnog razdoblja

– Obrazac 7.

Opisni i financijski izvještaji dostavljaju se na propisanim obrascima koje možete preuzeti u prilogu.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Stjepan Milinković, dr.med.

Obrazac-9.2.-financijski-izvjestaj-provedbe-programa-vjerske

Obrazac-9.1.-opisni-izvjestaj-provedbe-programa-vjerske

Obrazac-7.-izjava-o-urednom-ispunjavanju-obveza-vjerske

9.2.-Obrazac-financijskog-izvjestaja-programa-kultura-i-ostale

9.2.-Obrazac-financijski-izvjestaj-provedbe-programa-sport

9.1.-Obrazac-opisnog-izvjestaja-provedbe-programa-kultura-i-ostale

9.1.-Obrazac-opisni-izvjestaj-provedbe-programa-sport

7.-Obrazac-izjave-o-urednom-ispunjavanju-obveza