Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)


Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11. i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za računovodstvene poslove, dana 2. svibnja 2018. godine objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I

SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

    1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati i to:

– Petar Lovrek

– Jelena Jakara

– Petra Koščak

– Martina Kazinoti

– Vedrana Stančir

– Valentina Varga

– Sanja Aurer

  1. Kandidat pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom I.) treba se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Gola koji se nalazi u zgradi Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, Gola, dana 8. svibnja 2018. u 9,45 sati. Pisano testiranje će, nakon provjere identiteta i svojstva kandidata te uvodnih napomena, započeti u 10,00 sati i trajati će 60 minuta.Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnosti naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  2. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 9,45 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u Obavijesti i uputama kandidatima koja je prethodno objavljena na web stranici Općine Gola ( https://gola.hr/ ).Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo planira provesti intervju istoga dana nakon provedbe pisanog testiranja.
  3. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Gola.

 

ZA POVJERENSTVO:

Mihaela Tinodi Kiš