PODNESENA PRIJAVA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA INTERPRETACIJSKI CENTAR „BOLENOV DRAVSKI PUT“


PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije proteklih nekoliko mjeseci pružala je stručnu pomoć Općini Gola u pripremi projekta Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“ koji je prijavljen na Poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj projekta Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“ je kroz razvoj i prilagodbu javne turističke infrastrukture u svrhu interpretacije prirodne baštine, potaknuti oporavak i otpornost turističkog sektora ulaganjem u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime se podiže kvaliteta i raznovrsnost turističke ponude na području općine Gola, potiče održivi oblik turizma te se doprinosi zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Prijavitelj projekta je Općina Gola, a projektni partneri Javna ustanova Lučka uprava Osijek i Koprivničko-križevačka županija.

Glavne projektne aktivnosti obuhvaćaju adaptaciju i prenamjenu starog župnog dvora u interpretacijski centar prirodne baštine, opremanje istog multimedijalnom opremom te izgradnja pristaništa na rijeci Dravi.

Ukupna vrijednost projekta je 3.512.842,50 EUR, a trajanje projekta 23 mjeseca.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

PODNESENA PRIJAVA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA INTERPRETACIJSKI CENTAR „BOLENOV DRAVSKI PUT“