Obavijest za učenike koji su redovni primatelji stipendije


Obavještavaju se učenici koji su redovni primatelji stipendije da u Jedinstveni upravni odjel Općine Gola dostave potvrde o redovnom upisu u školsku godinu. Temeljem ugovora o stipendiranju u članku 2. stoji kako pravo nastavka primanja stipendije imaju korisnici koji pravovremeno dostave traženu potvrdu. Molim Vas da tražene potvrde dostavite do 14. rujna kako bi se stipendija mogla isplatiti u mjesecu rujnu.

Jedinstveni upravi odjel Općine Gola