Obavijest za javni uvid i raspravu


Obavještavamo vlasnike i posjednike šuma, kao i ostale zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Repaš – Đurđevac“ s važnošću od 01.01.2016. do 31.12.2025. pri kraju. Ovaj program gospodarenja šumama šumoposjednika obuhvaća sljedeće katastarske općine: Čepelovac, Delovi, Đurđevac I, Đurđevac II, Gola, Gotalovo, Hampovica, Hlebine, Javorovac, Kalinovac, Lepa Greda, Mičetinac, Miholjinec, Molve, Novačka, Novigrad Podravski, Novo Virje, Plavšinac, Severovci, Sigetec, Sveta Ana, Šemovci, Virje i Ždala.

Uvid u Program gospodarenja može se izvršiti od 28.06. do 11.07.2017. u prostorijama Savjetodavne službe u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 5, svakim radnim danom od 8 – 11 sati.

Javna rasprava će se održati u srijedu, 12.07.2017. s početkom u 11 sati u prostorijama društvenog doma u Virju na adresi Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje.

Nikola Sever, mag.ing. šum

stručni suradnik za šume šumoposjednika

099 490 3852

Nikola.Sever@savjetodavna.hr

Obavijest za javni uvid i raspravu za GJ Repaš – Đurđevac