Obavijest u vezi odvoza otpada


O B A V I J E S T

Obavještavaju se mještani Općine Gola da će se odvoz otpada od dana 01.08.2018. godine, do daljnjeg, vršiti od 6,00 sati ujutro.

Općina Gola