OBAVIJEST obveznicima plaćanja komunalne, grobljanske i vodne naknade Općini Gola


Za uplate u korist Općine Gola (komunalna naknada, grobljanska naknada, vodna naknada) Općina Gola od 1. studenoga 2020. godine preuzima plaćanje naknade za proviziju umjesto obveznika plaćanja u poštanskim uredima u Goli i Ždali.

OPĆINA GOLA