OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETE NASTALE NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA USLIJED SUŠE


Temeljem donesene Odluke Župana Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 920-02/22-01/6, URBROJ: 2137-04/11-22-22 od 26. kolovoza 2022. godine o proglašenju prirodne nepogode (suša) za područje Općine Gola, prijavljuju se štete zbog dugotrajne suše tokom 2022. godine.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu na poljoprivrednim kulturama da ih prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Gola od 30. kolovoza 2022. do 05. rujna 2022. u vremenu od 9,00 sati do 14,00 sati.

Prijave se podnose na obrascu PN dostupan na službenoj web stranici Općine Gola www.gola.hr  i u prostorijama Općine Gola.

Uz prijavu, prijavitelji su dužni u Općinu Gola dostaviti:

-presliku osobne iskaznice, OIB (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici), kopiju broja računa otvorenog kod banke samo ukoliko se razlikuje od računa navedenoga na Listu A Zahtjeva za potporu,

-kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B iz uspisnika o prijavi kultura za 2022. godinu kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi,

-Izjavu o osiguranju imovine (dostupna na službenoj web stranici Općine Gola www.gola.hr ili u prostorijama Općine Gola),

-Privolu prijavitelja za korištenje osobnih podataka (dostupna na službenoj web stranici Općine Gola www.gola.hr ili u prostorijama Općine Gola).

 

 

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gola

Izjava o osiguranju imovine

Privola osobni podaci

Obrazac PN