Obavijest o odvozu agro folija


Obavještavaju se mještani svih naselja Općine Gola, a koji su prilikom anketiranja iskazali interes da budu obuhvaćeni odvozom agro folija od strane pružatelja usluge odvoza DRAVA KOM d.o.o., da se ŽURNO jave na broj telefona 099/7095-647 ukoliko dana 29. srpnja 2019. žele biti obuhvaćeni uslugom odvoza agro folije od strane DRAVA KOM-a d.o.o.