OBAVIJEST MLADIM OBITELJIMA KORISNICIMA MJERA U 2019. I 2020. GODINI


Obavještavaju se korisnici mjera u 2019. i 2020. godini kojima su bila isplaćena sredstva za

Mjeru 1.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta na području Općine Gola
i
Mjeru 1.2. Poboljšanje kvalitete življenja ulaganjem u gradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju obiteljskih kuća i stanova, opremanje komunalnom infrastrukturom i nabavu neophodnih kućanskih aparata,

kako su dužni od 1. do 31. prosinca 2021., dostaviti Općini Gola potvrdu/uvjerenje o prebivalištu na području Općine Gola, koje ne smije biti starije od 30 dana, da podnositelj zahtjeva, njegov bračni/izvanbračni drug i djeca prebivaju na području Općine Gola.

Navedena uvjerenja molimo ostaviti u kutiji namjenjenoj za tu namjenu na ulazu u prostorije Općine Gola bez kontakta sa zaposlenicima Općine Gola.