Obavijest poljoprivrednicima


Obavijest poljoprivrednicima s područja Općine Gola koji obrađuju poljoprivredno zemljište uz odvodne kanale.

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“ Đurđevac dana 24.08.2016. godine započinje s košnjom kanala III i IV reda (većinom kanali koji služe za melioracijsku odvodnju poljoprivrednih površina) pa se mole poljoprivrednici da uberu/siliraju kukuruz i ostale poljoprivredne kulture, kako bi izbjegli stvaranje nepotrebnih šteta prolaskom strojeva
za košnju kanala.

OPĆINA GOLA