Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola


Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2017./2018., KLASA: 604-02/17-01/05, URBROJ: 2137/06-17-1 od 13. rujna 2017. godine, općinski načelnik Općine Gola raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola

I.

Stipendije će se dodjeljivati redovnim učenicima srednjih škola, te redovnim i izvanrednim studentima visokih učilišta i fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji imaju prebivalište na području Općine Gola.

II.

Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se s ukupno 60  korisnika,  a iznos učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gola.

III.

Uz zamolbu za natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente:

  1. Domovnicu (preslika),
  2. Potvrdu o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice),
  3. Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku godinu 2017./2018.,
  4. Učenici srednjih škola:

– svjedodžbu o završenom prethodnom razredu (preslika),

  1. Studenti koji su upisali prvu godinu studija:
  • svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)
  • svjedodžbu o završenom IV. razredu (preslika),
  1. Ostali studenti:
  • prijepis ocjena položenih ispita ili preslika indeksa uz predočenje istoga.

 

IV.

Zamolbe za stipendije dostavljaju se u Općinu Gola, M. P. Miškine 1, 48 331 Gola, s naznakom: «Za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola», a krajnji rok za dostavu je 6. listopada 2017. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GOLA

 

KLASA: 604-02/17-01/05

URBROJ: 2137/06-17-2

Gola, 19. rujna 2017.