JAVNI POZIV – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava, nazimica i krmača


Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (”Narodne  novine” broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), članka 46. Statuta Općine Gola (”Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 4/21)  i točke III. i VI. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola od 2021. do 2022. godine, KLASA: 320-01/20-01/06, URBROJ: 2137/06-20-1 od 29. prosinca 2020. godine, općinski načelnik Općine Gola raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

– sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava, nazimica i krmača

 

I.

 

         Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Općine Gola da u skladu sa aktivnosti A-100601 – Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi, Mjerom 1 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava, nazimica i krmača, dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje.

Za provođenje Mjere 1 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava,  nazmica i krmača u Proračunu Općine Gola osigurana su sredstva od 200.000,00 kuna.

Javni poziv traje od 5. prosinca 2022. godine, pa zaključno sa 9. prosinca 2022. godine. Zahtjev se podnosi za junice i krave, nazimice i krmače koje su osjemenjivane u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do zaključno sa 5. prosinca 2022. godine.

 

II.

 

         Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za sufinanciranje:

         Zahtjev mogu podnositi: fizičke i pravne osobe koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Općine Gola upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i sami vlasnici koji imaju položen tečaj za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača. Vlasnicima junica i krava, nazimica i krmača  sufinancirati će se umjetno osjemenjivanje u iznosu do maksimalno 2.000,00 kuna godišnje.

 

III.

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje:

 

 • dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • preslika potvrde (pripusnice) veterinarske stanice koja je obavila uslugu,
 • preslika računa veterinarske stanice koja je obavila uslugu,
 • preslika dokaza o uplati računa,
 • preslika žiroračuna / IBAN,
 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje ukoliko umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača vrši osoba koja ima položen tečaj za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača:

 

 • dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • preslika potvrde o osposobljenosti za obavljanje umjetnog osjemenjivanja svinja na vlastitom stadu ili istovrijedni dokument,
 • preslika Ugovora sa ovlaštenom tvrtkom o kupnji i prodaji robe (sjemena),
 • preslika potvrde (pripusnice),
 • preslika računa o kupljenom sjemenu,
 • preslika dokaza o uplati računa,
 • preslika žiroračuna /IBAN,
 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

 

IV.

 

Zahtjev se podnosi u razdoblju od 5. prosinca 2022. godine do zaključno sa 9. prosinca 2022. godine. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju. Zainteresirani mogu dobiti sve informacije u sjedištu Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48 331 Gola ili na web stranici www.gola.hr.

Ispunjeni zahtjevi za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica, krava i nazimica, krmača i pripadajuća dokumentacija, predaju se na adresi: Mihovila Pavleka Miškine 1, Gola (zgrada Općine Gola) ili se mogu popuniti prilikom osobnog dolaska na gore navedenu adresu od 8,00 do 14,00 sati za vrijeme trajanja javnog poziva.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovoga Javnog poziva neće se razmatrati.

 

V.

 

         Zaključak o isplati donosi općinski načelnik Općine Gola na osnovu kojeg će Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo Općine Gola izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica, krava i nazimica, krmača  poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Gola.

 

 

 

 

 

VI.

 

         Javni poziv će biti objavljen na web stranici Općine Gola www.gola.hr i na oglasnim pločama Općine Gola, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, Gola ili telefon: 048/221-658,  048/833-065 i e-mail: opcina-gola@kc.t-com.hr.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE GOLA

 

 

 

KLASA: 320-02/22-01/06

URBROJ: 2137-6-22-1

Gola, 1. prosinca 2022.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Stjepan Milinković, dr.  med.

 

Javni poziv umjetno osjemenjivanje 2022

Izjava PDV osjemenjivanje

Izjava o potpori male vrijednosti I. dio

Obrazac zahtjeva za osjemenjivanje