Poziv na nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće zgrade u dječji vrtić u naselju Gola


Dana 28. lipnja 2013. objavljen je poziv na nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće zgrade u dječji vrtić u naselju Gola procijenjene vrijednosti 1.200.000,00 HRK bez PDV-a.

Radove će u potpunosti financirati Općina Gola iz Proračuna Općine, koja je investitor ovog projekta.

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.nn.hr pod brojem objave 2013/S 002-0057561.