NK “Fugaplast”


Povijest kluba “Fugaplast”

Inicijativom zaljubljenika u nogomet, dana 05.05.2008. godine održan je I sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje nogometnog kluba u mjestu Gola.

Inicijativni odbor, sastojao se od osam (8) članova, a sačinjavali su ga:

Krešimir Gal, Davor Slivar, Marijan Lukčin, Josip Koščak, Nenad Vrček, Vladimir Blažeković, Ivica Šestak i Stanislav Salaj

Osnovni cilj Odbora, pokretanje je inicijative za osnivanje nogometnog kluba u mjestu Gola. Djelovanjem rečenog kluba, pokrenule bi se aktivnosti na angažiranju djece i mladih u mjestu Gola, s ciljem promicanja športske kulture i športsko-kulturnih događanja u rečenoj sredini.

Prilikom održavanja sastanka, dogovoreno je ostvarivanje kontakata sa vlasnikom tvrtke „Fugaplast d.o.o.“, gsp. Franjom Kovač, s ciljem njegovog angažmana, kako u vidu sudjelovanja u samom osnivanju kluba, tako i u pogledu sponzorstva.

Međusobnim dogovorom članova Odbora, zaključeno je, da u slučaju pristanka na sudjelovanje u osnivanju nogometnog kluba i podršci u vidu sponzoriranja, a uz pristanak vlasnika, nogometni klub nosi ime „FUGAPLAST“.

Nadalje, dogovoreno je pribavljanja Statuta jednog od nogometnih klubova, s ciljem pripreme svih potrebitih dokumenata za osnivanje nogometnog kluba, izrade Statuta, te pripreme za sazivanje Skupštine, u cilju izbora potrebitih funkcija (predsjedništva, predsjednika, tajnika i dr.).

Članovi Odbora, usuglasili su se, da bi rok za osnivanje nogometnog kluba trebao biti prije početka jesenskog djela nogometnog prvenstva 2008/09, s ciljem sudjelovanja kluba u rečenoj sezoni.

Dana 12.05.2008. godine, održan je II sastanak inicijativnog odbora, kojemu su se priključila još dva člana (Zlatko Zlatar i Krešimir Došen).

Sukladno obavljenim razgovorima, proizašlo je, da gsp. Franjo Kovač, bezrezervno podržava osnivanje nogometnog kluba, da želi sponzorirati klub i da pristaje da naziv kluba bude N. K. „Fugaplast“.

Iznijet je prijedlog Statuta kluba, te je nakon rasprave i uz manje nadopune i ispravke, jednoglasno prihvaćen od strane svih članova Odbora, osim u pogledu izgleda znaka i pečata. Kroz raspravu, odlučeno je da znak i pečat bude izgledom kao grb sela Gola , autora Ivana Večenaja, s tom razlikom da Nenad Vrček izvrši prilagodbu rečenog grba, te da se na istome ističe natpis „N.K. FUGAPLAST“ u gornjem dijelu, te 2008. kao godina osnivanja kluba.

Svi članovi Odbora, usuglasili su se u izgledu znaka i pečata, te je predloženo da se obave konzultacije sa osobama koje izrađuju znakove i pečate, u pogledu mogućnosti izrade takovih obilježja.

Nadalje, odlučeno je da se osnivačka Skupština N. K. „FUGAPLAST“, održi dana 02.06.2008. godine u vatrogasnom domu u mjestu Gola sa početkom u 21,00 sati. Za Skupštinu, potrebito je izraditi prijedlog Statuta, te pripremiti prijedloge za tijela kluba.

Dogovoreno je i ostvarivanje kontakata sa Općinom Gola u pogledu pokretanja postupka za rješavanje pitanja nogometnog igrališta i prostorija koje bi klub mogao koristiti.

Dana 19.05.2008. godine, na III sastanku Inicijativnog odbora, broj članova povečao se na 15 (priključili su se još Mladen Salaj, Ivica Sinjeri, Ivica Premec, Romeo Blažeković i Marijan Vedriš). Na sastanku je provedena rasprava oko izrade i donošenja određenih odluka za kvalitetno provođenje osnivačke skupštine, kojom prilikom je odlučeno da se za predsjednika inicijativnog odbora odredi Krešimir Gal. Također, iznijet je prijedlog Poslovnika o radu osnivačke skupštine, koji su svi prisutni jednoglasno prihvatili. U pogledu prijedloga Statuta kluba, dio oko izgleda znaka i pečata još nije prihvaćen, već su članovi Odbora Nenad Vrček i Mladen Salaj, zaduženi da izrade nove prijedloge.

Obzirom na povećani broj članova inicijativnog Odbora, odlučeno je, da se proširi broj članova Izvršnog odbora kluba sa sedam (7) na devet (9) članova, Provedeno je glasovanje o promjenama u Izvršnom i Nadzornom odboru, te Stegovnoj komisiji, i jednoglasno je odlučeno da se za Osnivačku skupštinu prijedlože slijedeći kandidati:

RUKOVODSTVO KLUBA I IZVRŠNI ODBOR

Krešimir Gal, Predsjednik NK i Predsjednik Izvršnog odbora, Stanislav Salaj, Potpredsjednik NK i Član i potpredsjednik Izvršnog odbora, Zlatko Zlatar,  Potpredsjednik NK i Član i potpredsjednik Izvršnog odbora, Nenad Vrček,  Tajnik NK i Član Izvršnog odbora, Marijan Lukčin,  Član Izvršnog odbora, Vlado Blažeković,  Član Izvršnog odbora, Krešimir Došen,  Član Izvršnog odbora, Davor Slivar,  Član Izvršnog odbora i Josip Koščak,  Član Izvršnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Romeo Blažeković, Član Nadzornog odbora, Marijan Vedriš, Član Nadzornog odbora i Ivica Sinjeri, Član Nadzornog odbora.

STEGOVNA KOMISIJA

Ivica Premec,  Član Stegovne komisije, Mladen Salaj, Član Stegovne komisije i Nenad Solić, Član Stegovne komisije.

BLAGAJNIK KLUBA

Ivica Šestak, Blagajnik NK.

Nogometni klub „FUGAPLAST“
OIB: 29424690964
Dravska bb, 48 331 G O L A
Tel. 048/833-188, 048/833-104, Mob. 098/729-621
MB: 2402734, Žiro račun: 2386002-1112234055 Podravska banka d.d.
nenad.vrcek@gmail.com