Vatrogastvo


Tradicija vatrogastva na ovom području veoma je duga. Još davne 1891. godine osnovano je prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Goli. Njegov osnivač Aleksandar Salaj okupio je oko sebe nekolicinu mještana koji su pod vatrogasnim geslom: “Vatru gasi, brata spasi”, krenuli u obavljanje ove plemenite i tada prijeko potrebne dužnosti.

No već iduće, 1892. godine osnovana su još dva dobrovoljna vatrogasna društva u susjednim mjestima, DVD Gotalovo i DVD Ždala. Sva tri društva počela su nabavljati vatrogasnu opremu prema svojim mogućnostima, tj. mogućnostima svojih mještana koji su ih održavali svojim prilozima. Iako je ona u to vrijeme bila veoma skromna i nerazvijena, nastojalo se što više opremiti društva. Naravno da su se napretkom tehnologije osuvremenjivali i DVD-i.

Pedesetih godina prošlog stoljeća i u preostala dva naselja osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva. Točnije, 1952. godine mještani Otočke osnivaju svoj društvo i započinju s radom, a u lipnju 1957. godine isto tako društvo se pojavljuje i u Novački. Sada sva mjesta imaju svoje zasebne DVD-e, ali se tek 1993. godine oni udružuju i osniva se Vatrogasna zajednica općine Gola u kojoj se i danas nalaze, razvijaju i napreduju.

Kao što je već spomenuto, s vremenom se društva razvijaju i osuvremenjuju u pogledu opreme. No grade i svoja spremišta i vatrogasne domove prijeko potrebne za svoj rad. Društva organiziraju školovanja za svoje članove kojih je sve više, tako da se pojavljuje sve veći broj ispitanih vatrogasaca, pa i onih s još većim činovima. Društva postaju ponos svojih mjesta i ujedno se stvara jedna tradicija vatrogastva na ovom području, koja se zadržala do danas!

Danas svih pet DVD-a funkcionira u sklopu Vatrogasne zajednice općine Gola. Podijeljena su u A, B i C društva s obzirom na svoj značaj, te im se tako raspoređuju i financijska sredstva potrebna za rad. Svi DVD-u su dosta dobro opremljeni za sprečavanje i gašenje požara. DVD Gola kao najveće društvo raspolaže i sa dva navalna vatrogasna kamiona. Svi DVD-i imaju i natjecateljske vatrogasne desetine, a tu treba istaknuti DVD Novačka koji je sa svojom vatrogasnom mladeži postigao značajne rezultate. Iako današnji strogi zakoni o vatrogastvu ponekad vrlo otežavaju rad DVD-a, ipak VZO Gola uz veliku pomoć Općine Gola te njezinih mještana nastoji i nadalje održati svoje DVD-e i osigurati im daljnji napredak.

Predsjednik VZO-a: Stanislav Salaj  048/833-075
Tajnik: Ivica Blažeković 048/833-035