Sjednice Općinskog vijeća


Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola za 2013. godinu

08.11.2013

Na temelju članka 29. Statuta Općine Gola  («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Gola na 6. sjednici održanoj 4. studenoga 2013. donijelo je  O D L U K U o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola za 2013. godinu Članak 1.  Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola koji primaju mirovinu do […]

Sažetak s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine gola

08.11.2013

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  04. studenoga 2013. godine, sa 6.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/11, URBROJ: 2137/06-13-1, od  29. listopada 2013. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Vedriš, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, član, Milan Foruglaš, član, Franjo […]

Sažetak s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,

16.10.2013

IZVOD IZ ZAPISNIKA od 09. listopada 2013. godine, sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/10, URBROJ: 2137/06-13-1, od  03. listopada 2013. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Vedriš, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Milan Foruglaš, član, Franjo Sočev, član, Ivica […]

Sažetak sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

24.09.2013

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  11. rujna 2013. godine, sa 4.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,30 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/09, URBROJ: 2137/06-13-1, od  04. rujna 2013. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Vedriš, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Franjo Sočev, član, Tatjana Blažeković, član, Ivica […]

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola

09.09.2013

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GOLA Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/09 URBROJ: 2137/06-13-1 Gola, 04. rujna 2013. Na temelju članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola, koja će se održati 11. rujna 2013. (srijeda), u 19,30 sati, u prostorijama Općine Gola (u staroj […]