Sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

28.12.2016

Z A P I S N I K od  27. prosinca 2016. godine, sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2137/06-16-1, od  21. prosinca 2016. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Vedriš, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Milan Foruglaš, član, […]